Kończący się Rok 100 – lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę w sposób szczególny uczciła młodzież łukowskich szkół średnich, na co dzień mieszkająca w Internacie Szkoły Policealnej Medycznego Studium Zawodowego im. J. Korczaka w Łukowie. Na przełomie listopada i grudnia udała się z patriotyczną wycieczką do Wilna.
Młodzież wzięła udział we mszy św. w Kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej, odwiedziła miejsca związane z pobytem A. Mickiewicza w Wilnie i inne zabytki m.in. podziemia Wileńskiej Archikatedry, gdzie spoczywają koronowane głowy z dynastii Jagiellonów. Uczniowie udali się również na  Cmentarz na Rossie, gdzie zapalili znicze na grobie, w którym spoczywa serce Józefa Piłsudskiego i jego Matki. Ostatnim punktem wycieczki był zamek w Trokach.