16 grudnia o godz. 10.00 w hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Łukowie przy ul. Aleje Tadeusza Kościuszki 10 Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Nasz Region” wspólnie z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łukowie organizują szkolenie dla łukowskich dzieci i młodzieży uprawiających sporty walki pt. „Seminarium szkoleniowe w kickboxingu w formule light contact kadetów i juniorów”.
W trakcie szkolenia zostaną przeprowadzone zajęcia doskonalące technikę i taktykę walki sportowej (formuła light contact). Seminarium będzie prowadzone przez trenera Zenona Pawlikowskiego i zakończy się egzaminem na stopnie uczniowskie według regulaminu Polskiego Związku Kickboxingu.
W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz wysłuchania prelekcji o tematyce przeciwdziałającej alkoholizmowi.
Wymagania wobec uczestników to: aktualne badania lekarskie, zgoda rodziców (oświadczenie) oraz  posiadanie co najmniej 9 stopnia uczniowskiego PZKB.