Radni Rady Powiatu Łukowskiego spotkali się na obradach, aby m.in. ustalić wynagrodzenie starosty oraz powołać komisje Rady Powiatu. Sesja rozpoczęła się dziś, 10 grudnia o godz. 11:00.
W proponowanej uchwale dotyczącej określenia wysokości wynagrodzenia dla przewodniczącego Zarządu Powiatu, czyli starosty łukowskiego Dariusza Szustka, zapisano, że jeżeli radni się na to zgodzą, będzie on zarabiał 10 620 zł brutto miesięcznie. Na tę kwotę składać się mają: wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4 800 zł, dodatek funkcyjny w kwocie 2 100 zł, dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego 960 zł oraz dodatek specjalny w wysokości 40 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie 2 760 zł.
Głosowanie w sprawie wynagrodzenia starosty poprzedzą wybory członków stałych komisji Rady Powiatu oraz Komisji Rewizyjnej. Radni wybierać też będą podczas sesji przewodniczących i wiceprzewodniczących tych komisji.