Zarząd Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łukowie ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Łukowie: ul. Skrzetuskiego 4 m. 23, o powierzchni 48,40 m2 (I piętro), udział w nieruchomości wspólnej: 5120/1646640. Cena wywoławcza to 138.960 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 3 stycznia 2019 r. w siedzibie Zarządu Spółdzielni w Łukowie na os. Unitów Podlaskich 17 o godz. 12:00.
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000 zł, najpóźniej na godzinę przed przetargiem w kasie Spółdzielni. Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu. Tel. (25) 798 26 75 wew. 23.
Szczegółowe informacje udzielane są w dziale członkowsko – mieszkaniowym Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na os. Unitów Podlaskich 17, pok. nr 2, w godz. 8:00 – 14:00. Tel. (25) 798 26 75 wew. 28.
Zarząd Łukowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łukowie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.