Blisko 100 dzieci z oddziałów przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej w  Dębowicy oraz z Przedszkola Integracyjnego nr 1 i Przedszkola Miejskiego nr 2 w Łukowie, wzięło udział w zajęciach profilaktycznych, do udziału w których zaprosiła ich Medyczne Studium Zawodowe. Przedszkolaki miały możliwość obejrzeć gabinet stomatologiczny i nauczyć się jak prawidłowo myć zęby.
  Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w roku szkolnym 2018/2019 kontynuuje realizację zajęć  z zakresu profilaktyki higieny jamy ustnej. Oferta spotkań, odbywających się w pracowniach szkoły, skierowana jest do wychowanków przedszkoli i uczniów szkół podstawowych, Zajęcia prozdrowotne są okazją do zapoznania się z pracą higienistki stomatologicznej, obejrzenia wyposażenia gabinetu dentystycznego i odbycia wizyty adaptacyjnej. Są dostosowane do wieku uczestników, odbywają się w formie pogadanki oraz warsztatów prowadzonych przez słuchaczki kierunku higienistka stomatologiczna pod kierunkiem nauczyciela Ewy Wysokińskiej.