Sześcioro uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie – Paulina Kalinowska, Konrad Zachoszcz, Hubert Niedziela, Weronika Suska, Paweł Kot i Mateusz Rubacha zakwalifikowało się do etapu okręgowego ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, który odbędzie się w Lublinie.
Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej ma na celu popularyzację kultury filmowej i komunikacji społecznej zwłaszcza w wymiarze praktycznym wśród młodych ludzi. Szczególny nacisk jest położony na tematykę wykorzystującą dorobek kultury polskiej pod kątem rozwijania umiejętności sytuowania i rozumienia specyfiki rodzimych sztuk audiowizualnych w stosownych kontekstach.