Paweł Kot uczeń Zespołu Szkół nr 3 w Łukowie otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Zaraź Nas Swoją Pasją”.
Konkurs polegał na nagraniu filmu przedstawiającego różnorodne zainteresowania, hobby, pasje młodych ludzi. Jury oceniając prace brało pod uwagę przede wszystkim pomysł i oryginalność w jakim została przedstawiona dana pasja oraz sposób opowiedzenia o niej.
Jury przyznało wyróżnienie Pawłowi za krótki film, w którym przedstawił swoją pasję.