Na 14 grudnia zaplanowano III edycję testu wiedzy z historii „Poznaj Swoje Miasto”, który realizuje stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa. Wzorem lat ubiegłych przedstawiciele szkół oraz osoby dorosłe będą rozwiązywać test ze znajomości historii Łukowa. Dla najlepszych przewidziano nagrody.
Test będzie składał się z 30 pytań, z których część będzie miała charakter zamknięty, a część charakter otwarty. Czas przewidziany na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania to godzina.
Do udziału w inicjatywie zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Łukowa, którzy chcą sprawdzić swoją wiedze o małej ojczyźnie. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zgłosić się u organizatorów drogą mailową (alternatywadlalukowa@gmail.com) bądź osobiście u członków stowarzyszenia.
Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w piątek 14 grudnia o godz. 10 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Łukowie (ul. Kryńskiego 10). Pytania do Testu były przygotowywane z wielu źródeł, m.in. publikacji Łuków i okolice w XIX i XX wieku, pod red. Romualda Turkowskiego oraz pozycji Jana Stanisława Majewskiego, Łuków, miasto powiatowe w województwie lubelskim. Przydatne informacje można znaleźć również w Zeszytach Łukowskich (tomy 1-23) oraz na stronie internetowej poświęconej historii naszego miasta – www.lukow-historia.pl.
Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa i portal Łuków Historia.