Muzeum Regionalne w Łukowie oraz ŁSM – Klub „APiS” zapraszają na spotkanie z historykiem dr hab. Marią Starnawską pt. „Z Jerozolimy do Lukowa. Dzieje zakonu templariuszy w Ziemi Świętej, Europie i nad Bugiem”. Uczestnicy będą mogli również nabyć książkę pt. ,,Między Jerozolimą a Łukowem. Zakony krzyżowe na ziemiach polskich w średniowieczu”.
Spotkanie odbędzie się 29 listopada o godz. 12:30 w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie. Wstęp wolny.
Dr hab. Maria Starnawska jest kierownikiem Zakładu Historii Dawnej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, znaną badaczką historii Kościoła i kultury religijnej w Polsce średniowiecznej, autorką prac na temat dziejów zakonu i kapituł w średniowieczu, symboliki Drzwi Gnieźnieńskich, dziejów pielgrzymek, kultu świętych oraz ich relikwii. Skąd templariusze wzięli się na tych terenach? Okazuje się, że ich sprowadzanie na ziemie polskie mogło być jednym z przejawów udziału Polaków w ruchu krucjat w Ziemi Świętej. Książęta piastowscy obsadzali templariuszy w newralgicznych miejscach swoich księstw. Z fundacjami Henryka Brodatego prawdopodobnie związane były posiadane na krótko przez templariuszy dobra na wschodnim pograniczu Mazowsza oraz w Łukowie.