Szkoła Podstawowa nr 4 w Łukowie przystąpiła do Projektu „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”. Jest on finansowany ze środków Ministra Edukacji Narodowej i został objęty honorowym patronatem przez Ministerstwo Cyfryzacji, Rzecznika Praw Dziecka oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Zajęcia w szkole poprowadziła Beata Szczeszek – Emisariuszka Bezpiecznego Internetu.
Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach prowadzonych systemem warsztatowym. Rozmawiali m.in. o tym, w jaki sposób korzystają z Internetu i jakie niesie on zagrożenia. W czasie spotkań  z nauczycielami i rodzicami prowadząca przedstawiła informacje związane z korzystaniem przez uczniów z sieci.
Dzięki przystąpieniu szkoły do projektu uczniowie poznawali zasady bezpieczeństwa w sieci oraz korzystania z technologii informatyczno-komunikacyjnej.