Nową kadencję rozpoczęła w gminie Łuków sesja, która odbyła się w wtorek 20 listopada. Podczas niej ślubowanie złożyli radni i wójt Mariusz Osiak.
Radni wybrali spośród siebie prezydium Rady, a także składy i przewodniczących komisji działających w jej obrębie. Przewodniczącym Rady został, jak w poprzedniej kadencji, Tadeusz Federczyk, wiceprzewodniczącymi – Bogumiła Rozwadowska – także pełniąca tę funkcję w minionej kadencji i Mirosław Dybciak. Pracami komisji rewizyjnej będzie kierował Sławomir Dębiński, komisji oświaty, kultury i sportu – Jarosław Michalak, komisji finansów, mienia komunalnego i inwestycji Paweł Durka, zaś komisji rolnictwa, ochrony środowiska i spraw społecznych Antoni Szaniawski. Została także powołana nowa komisja do spraw statutu gminy.
Wszystkie sesje będą transmitowane na stronie gminy Łuków www.lukow.ug.gov.pl