Lista laureatów honorowych nagród „Kulturalniak Gminy Łuków” powiększyła się o 6 pozycji. Wręczenie wyróżnień odbyło się podczas tradycyjnej inauguracji roku kulturalnego 2018/2019”, która odbyła się w Szkole Podstawowej w Gołaszynie.
Kandydatów do nagrody wytypowało kolegium, w którego składzie są przedstawiciele Stowarzyszenia Artystów i Twórców Gminy Łuków, Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ryżek „Ryżkowiacy” oraz Stowarzyszenia Krzewienia Tradycji i Kultury Ludowej w Gminie Łuków.
Tym razem „Kulturalniaki” odebrali: Kazimierz Jakubiak z firmy „Melkan” w Ryżkach i Mariola Krasnodębska z firmy „Markop” w Szczygłach Górnych, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ryżek „Ryżkowiacy”, Mirosław Łukasik i Bogumiła Rozwadowska oraz wójt gminy Łuków Mariusz Osiak.
Wszyscy otrzymali specjalne statuetki w formie drewnianych rzeźb jelonka z wianuszkiem kwiatowym na karku, nawiązujące do ludowości, folkloru wsi i herbu gminy.
Podczas uroczystego spotkania Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie przygotowała kronikę wydarzeń kulturalnych minionych 12 miesięcy i przedstawił P.L.I.K, czyli Plan Lokalnych Inicjatyw Kulturalnych na przyszły rok.
Inauguracja była również okazją do zaprezentowania zdolności artystycznych zespołów, działających w gminie Łuków oraz uczniów z Gołaszyna. Publiczność oklaskiwała występy dzieci z miejscowego przedszkola i szkoły podstawowej, Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Jata” Gminy Łuków, który występuje już także poza granicami Polski oraz dorosłe zespoły „Zalesianki” z Zalesia i „Niezapominajki” z Dminina. Wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowe dyplomy za krzewienie i rozwijanie kultury w środowisku lokalnym.
Dowodami uznania za wspieranie finansowe i rzeczowe przedsięwzięć kulturalnych w gminie Łuków zostali uhonorowani także sponsorzy i darczyńcy. Znaleźli się na tej liście: Kazimierz Jakubiak z firmy „Mel-Kan” w Ryżkach, Mariola i Julian Krasnodębscy z firmy „Markop” w Szczygłach Górnych, Jakub Kożuchowski z firmy „Tamex” i Bożena Kożuchowska z firmy „Żwirkop” w Szczygłach Górnych, Bank Spółdzielczy w Łukowie, Zakłady Mięsne Łuków, „Inter-Com Komputery” z Łukowa, „Drogbud” także z Łukowa i „Łuksja” z Łazów.
Na zakończenie uroczystości z pokazem tańca nowoczesnego wystąpiła laureatka piątego Gminnego Turnieju Tańca Amelia Goławska z Dminina, a wśród gości podziwiających jej prezentację i występy pozostałych wykonawców, oprócz władz samorządowych z wójtem Mariuszem Osiakiem i jego zastępcą Wojciechem Szczygłem, był poseł Krzysztof Głuchowski.