Przed nami sesje nowo wybranych rad miasta i powiatu. Sesja Rady Powiatu Łukowskiego odbędzie się 19 listopada, a łukowscy radni miejscy spotkają się dzień później, 20 listopada.
Podczas sesji Rady Powiatu wybrane zostanie prezydium, czyli przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady. Radni wybiorą też w tajnym głosowaniu skład Zarządu Powiatu oraz starostę i wicestarostę. Nowo wybrani radni złożą też ślubowanie.
Na sesji rady Miasta Łukowa również odbędzie się ślubowanie radnych wybranych na nową kadencję. Ślubowanie złoży też burmistrz – elekt Piotr Płudowski. Ostatnim punktem pierwszej sesji ma być wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady.
Relacje z sesji w piątek 23 listopada w Master TV