Ministerstwo Finansów przedstawiło wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin, powiatów i województw. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat na 2019 r, tzw. „janosikowe”. Chodzi m.in. o dochody z tytułu opłat i podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, a także udziały we wpływach z CIT i PIT.
Najbogatszą gminą jest Kleszczów (woj. łódzkie) z kwotą wpływów podatkowych na poziomie 32 tys. zł na jednego mieszkańca. Na drugim biegunie jest gmina Potok Górny w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie z kwotą 407 zł per capita. Średnia krajowa to 1750 zł.
W powiecie łukowskim największe wpływy z podatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca ma miasto Łuków (1564zł) oraz Stoczek Łukowski (1463 zł). Wśród gmin wiejskich najbogatszy jest Trzebieszów (1006 zł), Łuków (958 zł) i Wola Mysłowska (904 zł). Najbiedniejsza w naszym powiecie jest Gmina Wojcieszków (596 zł).
Z 341 gmin, które były poniżej połowy tej średniej, aż 1/4 leży w województwie lubelskim.
W rankingu województw Lubelszczyzna znajduje się na trzecim miejscu od końca wyprzedzając nieznacznie świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Najbogatsze jest Mazowsze