W związku z realizacją projektu pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie Miasta Łuków”, burmistrz Łukowa informuje, że w terminie od 6 do 23 listopada w dni robocze w Wydziale Inwestycji i Promocji Urzędu Miasta (pokój nr 2) w godzinach od 7:30 do 15:30, prowadzony będzie nabór deklaracji od osób chętnych – właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych zamieszkałych na terenie miasta do udziału w projekcie w zakresie „Dostawa i montaż kolektorów słonecznych”.
Nabór ma charakter uzupełniający w odniesieniu do naboru prowadzonego w 2016 roku oraz naborów prowadzonych w 2018 roku i ma na celu zapewnienie osiągnięcia wskaźników projektu. Deklaracje złożone przed lub po w/w terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Deklaracje są udostępnione w Wydziale Inwestycji i Promocji Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej www.lukow.pl.