9 października w Dojo Sensei Pawła Głowackiego odbyło się oficjalne wręczenie certyfikatów za egzamin czerwcowy, do którego przystąpiło ponad 100 osób z naszego powiatu.
Sensei podkreślił ważną rolę zajęć karate w kształtowaniu młodego człowieka oraz sens zdawania na stopnie szkoleniowe celem doskonalenia siebie oraz rzucania sobie nowych wyzwań.
W tym dniu  odbyły się także treningi na które zaproszeni byli także rodzice trenujących aby mogli zobaczyć jak wyglądają zajęcia i jak oddziałują na dzieci, młodzież i dorosłych. Kolejny egzamin w grudniu, natomiast kilkoro trenujących w Klubie będzie miało swój egzamin przed komisją z Japonii w lutym 2019 r.  w Zakopanem.