W piątek, 12 października odbyły się pierwsze zajęcia reaktywowanej przez Muzeum Regionalne w Łukowie „szkółki rzeźbiarskiej”. Do udziału w cyklicznych warsztatach zapisało się łącznie 8 osób, w pierwszych zajęciach wzięło udział 5 osób. Najmłodszy uczestnik ma niespełna 10 lat, najstarszy – 15 lat.
Opiekunami młodych twórców są doświadczeni artyści rzeźbiarze zrzeszeni w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych oddział w Łukowie: Krzysztof Osak i Piotr Czubaszek.
Zajęcia odbywają się działającej przy muzeum pracowni rzeźbiarskiej w każdy piątek w godz. 16:00 – 17:30.  Głównym celem działalności „szkółki” jest upowszechnianie wśród młodzieży tradycyjnej rzeźby ludowej, wyszukiwanie młodych talentów, kształtowanie umiejętności warsztatowych oraz poznanie podstaw teoretycznych i praktycznych wykonywania rzeźby w drewnie.