Jak informuje Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdził ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta Łukowa. Taryfa będzie obowiązywała od 24 września przez okres 3 lat.
Zgodnie z nowymi regulacjami to już nie Rada Miasta podejmuje decyzje o cenach za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Teraz taką decyzję podejmuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. I to tam właśnie, w tej instytucji zdecydowano, że ceny za wodę i ścieki w Łukowie pozostaną na tym samym poziomie co dotychczas, czyli zgodnie z decyzją podjętą w ubiegłym roku przez Radę Miasta.
Ceny za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków:
1) dla wody
– 3,05 zł/m3 – woda do spożycia
– 5,69 zł /miesiąc – opłata abonamentowa
– 3,36 zł/m3 – woda zużywana bezpowrotnie
2) dla ścieków:
– 4,44 zł/m3 – ścieki bytowe
– 4,88 zł/m3 – ścieki przemysłowe