5 października w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Łukowie odbyło się spotkanie autorskie z Januszem Sipkowskim, łukowskim twórcą fraszek, wierszy i aforyzmów, wielokrotnym laureatem ogólnopolskich konkursów satyrycznych, publikującym na łamach „Nowej Gazety Łukowskiej”.
Autor przedstawił wybrane utwory z tomików „Pęk ostów” i „Czar kąkoli”, opowiedział o tym, jak one powstawały oraz przybliżył genezę i cechy gatunkowe fraszki. Nawiązał również do klasyków gatunku: Jana Kochanowskiego, Jana Izydora Sztaudyngera i Stanisława Jerzego Leca.
Spotkanie to zorganizowane zostało w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Wzięli w nim udział uczniowie klas pierwszych, którzy przekonali się, że fraszka jest atrakcyjną formą interpretacji otaczającego nas świata. Obecnie autor pracuje nad trzecim tomikiem fraszek.