Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie informuje, iż dnia 8 października rozpoczęło budowę ostatniego odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Żelechowskiej w Łukowie. Łączna długość sieci kanalizacyjnej – 940 mb o średnicy: Ø160 – Ø250.
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej” objętego dofinansowaniem z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Zakończenie robót budowlanych do końca grudnia br.