Łukowski Ośrodek Kultury serdecznie zaprasza do udziału w XII Powiatowym Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy Żydowskiej „W blasku szabasowych świec”. Konkurs odbędzie się w poniedziałek 15 października o godzinie 10:30 w Galerii PROwizorium ŁOK.
Konkurs adresowany jest do młodzieży ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu łukowskiego. Zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 11 października.
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie http://www.lok.lukow.pl/wiadomosci/490,konkurs-recytatorski-w-blasku-szabasowych-swiec-15