Nasze miasto ma nowy herb, pieczęć i flagę. Na nowym herbie widnieje kroczący niedźwiedź. Ten symbol jest umieszczony na wszystkich insygniach, również na łańcuchach przeznaczonych dla przewodniczącego rady i burmistrza. Uchwałę w sprawie nowych symboli podjęto na sesji, we wtorek 18 września.
Autorem nowych symboli dla Łukowa jest profesor Henryk Seroka, znawca heraldyki, wykładowca UMCS. Na zlecenie Urzędu Miasta opracował on projekty, które zyskały akceptację Komisji Heraldycznej, ministra MSWiA oraz Kancelarii Prezydenta. Profesor Seroka był obecny na sesji. Wygłosił wykład, w którym wyjaśniał skąd czerpał informacje przy opracowywaniu nowych symboli. Jak mówił nawiązują one teraz do czasów Jagiellonów i są zgodne z zasadami heraldyki. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych. Przeciw był tylko radny Mariusz Chudek.
Podczas sesji radni przyjęli również uchwałę  w sprawie ustanowienia, zasad nadawania, wręczania oraz noszenia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Łukowa. Ta uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Nowe symbole zaczną obowiązywać po opublikowaniu uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.