W sierpniu w Hali Stulecia we Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szybkich i błyskawicznych, w których wzięło udział około 1000 zawodników. Łukowski Szachpol reprezentowali: Julia Piwowarczyk (do lat 18), Szymon Suska (do lat 8) i Piotr Piwowarczyk (do lat 14).
Szachy szybkie były rozgrywane tempem 15 min + 10 sekund na ruch na dystansie 11 rund. W szachach błyskawicznych tempo było jeszcze większe i wynosiło 3 minuty + 2 sekundy na jeden ruch na dystansie 13 rund. Taki rodzaj tempa wraz z intensywnością wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego oraz ogromnej koncentracji.
Najlepszy wynik wśród łukowskich zawodników uzyskał Szymon Suska, który w Mistrzostwach Polski Juniorów w szachach szybkich zajął 7 miejsce na 99 startujących zawodników. W szachach błyskawicznych Szymon zajął 13 miejsce (82 zawodników).
 
Jak podkreśla Szachpol, Piotr Piwowarczyk, udział w takiej imprezie był doskonałą okazją do sprawdzenia swoich umiejętności z najlepszymi szachistami z całej Polski.