Nowe siłownie zewnętrzne powstaną w gminie Łuków. Będą usytuowane w Aleksandrowie, Dąbiu, Gołąbkach, Kownatkach i Świdrach. Urządzenie tak zwanych otwartych stref aktywności będzie kosztować prawie 220 tysięcy złotych, z czego około połowy będzie stanowić dotacja, którą samorząd pozyskał z budżetu państwa.
Za te pieniądze siłownie zewnętrzne powstaną w pięciu miejscowościach. W Gołąbkach i Świdrach uzupełnią istniejące przy szkołach place zabaw. W Dąbiu urządzenia będą zamontowane na placu przy altanie na terenie dawnej szkoły, w Aleksandrowie – przy filii bibliotecznej niedaleko placu zabaw w szkole, a w Kownatkach – przy miejscowej remizo-świetlicy. Oprócz zestawów do ćwiczeń, miejsca rekreacji będą wyposażone m.in. w stoły do szachów, ławki i stojaki na rowery.
Wszystkie siłownie mają być gotowe do 28 września, a z budżetu państwa gmina otrzyma na ten cel prawie 100 tysięcy złotych. Pieniądze te będą pochodzić z „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)”.