W czwartek 23 sierpnia prezes łukowskiego oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych Mieczysław Gaja przekazał do Muzeum Regionalnego w Łukowie blisko 80 prac. Powstały one na zajęciach odbywających się w ramach prowadzonej przez stowarzyszenie „Szkółki rzeźbiarskiej”, która przez ponad 14 lat działała przy łukowskim muzeum.
Szkółka powstała w 1994 r. i była ściśle związana z Łukowskim Ośrodkiem Rzeźby Ludowej. Celem jej działalności było zachowanie tradycyjnych wzorów i motywów rzeźby ludowej, wyszukiwanie młodych talentów, kształtowanie ich umiejętności, organizowanie konkursów, wystaw oraz przeglądów dorobku twórczego młodzieży, a także propagowanie ich osiągnięć twórczych. Na początku zajęcia prowadzone były w Łukowie w pomieszczeniach znajdujących przy ul. ks. Brzóski, następnie przy Al. Kościuszki oraz przy ul. Piłsudskiego, w specjalnie utworzonej obok placówki muzealnej pracowni rzeźbiarskiej. Tajniki trudnej sztuki rzeźbienia przekazywali doświadczeni artyści rzeźbiarze: Mieczysław Gaja i Mieczysław Zawadzki, natomiast Czesława Gaja uczyła malowania i ozdabiania kolorową polichromią wykonanych przez młodzież rzeźb. W ciągu tych kilkunastu lat w zajęciach udział wzięło ponad 150 osób.
Dorobek twórczy najzdolniejszej młodzieży uczęszczającej do szkółki był prezentowany na wielu wystawach i konkursach regionalnych takich jak min. ,,Sztuka ludowa południowego Podlasia”, ,,Twórczość ludowa między Wisłą i Bugiem” oraz ,,Odkrywamy młode talenty”. Teraz te prace można oglądać w łukowskim muzeum.
W celu popularyzacji twórczości ludowej w regionie łukowskim ,Muzeum Regionalne zamierza reaktywować szkółkę rzeźbiarską.