Do 31 sierpnia trwa nabór uzupełniający do projektu pod nazwą  „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie Miasta Łuków”. Zgłaszać się mogą osoby zainteresowane montażem na swoich domach  kolektorów słonecznych.
Nabór wniosków rozpoczął się 20 sierpnia i potrwa do 31 sierpnia. Udział w projekcie mogą brać właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z wyłączeniem budynków, w których jest prowadzona działalność gospodarcza, w tym agroturystyczna lub działalność rolnicza, którzy mieszkają na terenie miasta. Deklaracje przyjmowane są w Urzędzie Miasta, w Wydziale Promocji.
Nabór ma charakter uzupełniający w odniesieniu do naboru prowadzonego w 2016 roku oraz naboru w lipcu i w sierpniu bieżącego roku, i ma na celu zapewnienie osiągnięcia wskaźników projektu. Deklaracje przyjmowane są w dni robocze w Wydziale Inwestycji i Promocji Urzędu Miasta Łuków, ul. Browarna 65, pokój nr 2 w godzinach od 7.30 do 15.30. Szczegółowe informacje dotyczące naboru deklaracji można znaleźć na stronie Urzędu Miasta.
Projekt pod nazwą „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez dostawę i montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych na terenie Miasta Łuków” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.