W Wydziale Inwestycji w Urzędzie Miasta nie ma obecnie naczelnika. Pełniący dotychczas to stanowisko Krzysztof Fornal przeszedł do pracy w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie. W połowie sierpnia z Urzędu Miasta ma też odejść Małgorzata Fejtko, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
Krzysztof Fornal przeszedł do pracy w Urzędzie Marszałkowskim na mocy porozumienia pomiędzy marszałkiem a burmistrzem. Pracę w Lublinie rozpoczął 24 lipca, dzień po tym, jak został wybrany na prezesa Zarządu Powiatowego PSL w powiecie łukowskim. Krzysztof Fornal pracuje w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Jak mówi burmistrz Dariusz Szustek, na początku sierpnia nastąpi połączenie dwóch wydziałów: inwestycji i promocji. Nowym, połączonym wydziałem będzie kierowała naczelnik Anna Kicińska.
W połowie sierpnia z pracy w Urzędzie Miasta odejdzie Małgorzata Fejtko, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami. Jak poinformował nas burmistrz, na tym stanowisku nie pojawi się nikt nowy. Małgorzata Fejtko rozpocznie pracę w Przedsiębiorstwie Usług i Inżynierii Komunalnej, gdzie ma objąć stanowisko kierownika Zakładu Oczyszczania Miasta.