W najbliższą niedzielę, 29 lipca na stadionie w Krzywdzie odbędą się XIX Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno – Sportowe Ludowych Zespołów Sportowych, na które zapraszają m.in. Starosta Łukowski Janusz Kozioł oraz Wójt Gminy Krzywda Jerzy Kędra. Patronat honorowy nad imprezą objął Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski.
Igrzyska, które rozpoczną się o 11:45 zostaną podzielone na konkurencje drużynowe oraz indywidualne. W drużynowych zaplanowano m.in.: piłkę nożną i siatkową, koszykówkę, czwórbój władz samorządowych, trójbój sprawnościowy kobiet, przeciąganie liny oraz zawody sportowo – pożarnicze młodzieżowych drużyn OSP. Natomiast w indywidualnej znajdą się: lekka atletyka, konkurs siłacza, rzut lotką do tarczy, przerzucanie opony traktorowej oraz test i zawody sprawnościowe z BRD.
Zakończenie XIX Wojewódzkich Igrzysk Rekreacyjno – Sportowych LZS przewidziano na godz. 17:30.