W jednym z gospodarstw na terenie miejscowości Domaszewnica, w gminie Ulan – Majorat, która sąsiaduje z powiatem łukowskim, wykryto nowe ognisko wirusa ASF. W zarażonym gospodarstwie hodowano 13 świń.

  W związku z ta sytuacją wojewoda lubelski wydał rozporządzenie, na mocy którego wprowadzono obszar zapowietrzony o promieniu 3 kilometrów oraz obszar zagrożony o promieniu 7 kilometrów. Na tym terenie znalazły się również miejscowości leżące w gminach Łuków, Stanin i Wojcieszków. W obu tych obszarach wszelkie działania związane z przemieszczaniem zwierząt muszą odbywać się pod ścisłą kontrolą Powiatowego Lekarza Weterynarii.
  Jak dotychczas na terenie gmin powiatu łukowskiego nie wykryto żadnych ognisk wirusa ASF, czyli nie stwierdzono chorych świń. Znajdowane są natomiast padłe dziki zarażone wirusem ASF. Wojewoda lubelski przedłużył więc konkurs dla osób fizycznych, które za znalezienie martwego  dzika mogą otrzymać jednorazowo 200 złotych.