W ośmiu miejscowościach na terenie gminy Łuków powstaną nowe miejsca przyjazne rowerzystom. Pieniądze na ten cel będą pochodzić m.in. z funduszy unijnych. Miejsca te będą jednocześnie promować zasoby geologiczne gminy.
Miejsca przyjazne rowerzystom powstaną w Biardach, Dmininie, Krynce, Ryżkach, Szczygłach Górnych, Sulejach, Strzyżewie i Zalesiu. Będą to zadaszenia ze stołem i ławkami oraz stojaki na rowery. W każdym takim miejscu ustawione zostaną głazy z tablicami, na które informacje opracują eksperci z Państwowego Instytutu Geologicznego.
Pieniądze na budowę miejsc przyjaznych rowerzystom gmina pozyskała z Lokalnej Grupy Działania „Razem ku lepszej przyszłości”. Wartość inwestycji to 200 tys. zł, a kwota dofinansowania to 121 tys. zł.