Wciąż nie milkną echa zburzenia pomnika poświęconego „Żołnierzom polskim i radzieckim, którzy polegli w walkach o wyzwolenie Ziemi Łukowskiej”. Temat ten poruszono też na ostatniej sesji Rady Miasta.
O wyjaśnienie prosił m.in. radny Mariusz Chudek pytając co się stało, że burmistrz ustąpił i zgodził się rozebrać pomnik. Dariusz Szustek odpowiedział, iż władze miasta dostały od wojewody administracyjny nakaz rozbiórki obelisku. W innym tonie wypowiedział się radny Andrzej Tomasiak, który stwierdził, że wreszcie czuje się w Łukowie jako człowiek wolny. „Chcę wyrazić swoją radość i dumę, że usunęliśmi rękoma pana burmistrza i pana wojewody, symbol podległości Polski. W roku 100-lecia odzyskania niepodległości wyrywamy coś, co nam przypomina o gwałceniu wolności Polski.