Trzy firmy przystąpiły do przetargu ogłoszonego przez Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej na wykonanie rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ulicach: Bartnia, Rurowa, Sosnowa, Tartaczna i Żelechowska. Swoje oferty w terminie do 26 czerwca złożyły firmy z Lublina, Katowic i podłukowskich Ryżek.
Firma ETP z Katowic zadeklarowała wykonanie usługi za kwotę ponad 6 mln zł, firma ELPIS z Lublina za około 4,5 mln, a firma z Ryżek za niespełna 3,4 mln zł brutto. Kwota jaką PUIK zamierza przeznaczyć na to zadanie to 3,4 mln zł netto. Jedynym kryterium wyboru ofert była cena, więc wszystko wskazuje na to, że przetarg wygra firma Mel-Kan Kazimierza Jakubiaka z Ryżek.
Ostateczna decyzja o rozstrzygnięciu przetargu ma zapaść po analizie dokumentów, w przeciągu kilku najbliższych dni.
Inwestycja jest realizowana w ramach Projektu dofinansowanego ze środków POIiŚ 2014-2020 pt. „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej”.