Starosta łukowski Janusz Kozioł będzie otrzymywał niższą pensję. Wynagrodzenie obniżono mu podczas ostatniej sesji rady Powiatu Łukowskiego, która odbywała się 27 czerwca. Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 2 radnych, a ośmiu wstrzymało się od głosu. Pięciu radnych nie brało udziału w głosowaniu.
Projekt uchwały w sprawie obniżenia wynagrodzenia staroście został wprowadzony do porządku obrad na wniosek przewodniczącego Rady Powiatu Tadeusza Brzozowskiego. Jak argumentował przewodniczący, obligowało go do tego rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które wprowadza obniżkę wynagrodzeń wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów i marszałków województw o średnio 20 procent. Według zapisów rozporządzenia poszczególne rady miały czas na podjecie tych uchwał do końca czerwca.
Dotychczas wynagrodzenie starosty Janusza Kozioła wynosiło 12 tys. 135 zł. Teraz, po przyjęciu uchwały, starosta będzie zarabiał 10 tys. 275 zł.