Już po raz czwarty łukowscy artyści zostali nagrodzeni przyznaniem stypendium artystycznego. W tym roku, stypendia były przyznawane w następujących dziedzinach: sztuki plastyczne, film, literatura, muzyka, śpiew, sztuki wizualne oraz organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie miasta.
Specjalna Komisja powołana przez Burmistrza Łukowa, w której skład weszli przedstawiciele kultury, a także pracownicy wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta, rozpatrzyła wszystkie złożone wnioski. Stypendia artystyczne otrzymało 17 następujących osób:
Jakub Rodak – 2.000,00 zł
Bartłomiej Niewęgłowski – 1.125,00 zł
Julia Stolarczyk – 1.125,00 zł
Julia Semczuk – 1.125,00 zł
Klaudia Borejko – 1.125,00 zł
Emilia Szcześniak – 1.125,00 zł
Gabriela Łukasik – 1.125,00 zł
Zuzanna Bochman – 1.125,00 zł
Marta Wardak – 1.125,00 zł
Mikołaj Gajowy – 1.125,00 zł
Eliza Leszczak – 1.125,00 zł
Łukasz Smyk – 1.125,00 zł
Kinga Mościcka – 1.125,00 zł
Maciej Radomyski – 1.125,00 zł
Anastazja Klimiuk – 1.125,00 zł
Marta Skurka – 1.125,00 zł
Alicja Dziurdziak – 1.125,00 zł
Stypendyści Burmistrza Łukowa otrzymają jednorazowe stypendium, a pod koniec tego roku zaprezentują efekty swoich programów stypendialnych mieszkańcom Łukowa.