Przedstawiciele Urzędu Miasta, inspektor nadzoru budowlanego w Lublinie, radni miejscy oraz przedstawiciele wykonawcy i podwykonawcy oceniali stan prac wykonanych nad zalewem Zimna Woda. W środę 26 czerwca odbył się odbiór techniczny drugiego etapu prac.
Komisja, która zebrała się nad zalewem Zimna Woda oceniała stan wykonania studni do czerpania wody PPOŻ, slipu do spuszczania łódek, pomostu drewnianego – mariny i jego fundamentów, pochylni inwalidzkiej, fundamentów przy pomostach dla wędkarzy, umocnienia brzegu wschodniego materacami kamienno – siatkowymi i wylotu W4 do zbiornika. Odbioru dokonano.
W najbliższym czasie ma się też odbyć odbiór pierwszego etapu. Wówczas komisja stwierdzi, czy dobrze wykonano odmulenie i pogłębienie zbiornika, umocnienie skarpy, wyprofilowanie grobli, wykonanie tarasów słonecznych, fundamentów pod wyciąg nart wodnych oraz palowania pod pomost mariny i pomosty wędkarskie.
Procedura odbioru prac wykonanych w ramach pierwszej części rewitalizacji zalewu Zimna Woda trwa. Opinię ma wydać również SANEPID i straż pożarna,
a Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lublinie ma wydać ostateczną zgodę na użytkowanie terenu. Czasu na to jest coraz mniej. Oficjalne otwarcie zalewu zaplanowano już na niedzielę 1 lipca.