W czerwcu Zespół Szkół nr 3 w Łukowie po raz kolejny otrzymał certyfikat „Uczeń Bezpieczny w Sieci”. Realizując zadania konkursowe uczniowie wykonali wiele działań dotyczących prywatności i bezpieczeństwa w internecie.
Dla młodzieży były to kolejne, ciekawe lekcje profilaktyki, często prowadzone przez nich samych. Dokonywali autoprezentacji na portalach społecznościowych, przygotowywali prace pisemne i plakaty, wykorzystywali nowe technologie, uczestniczyli w spotkaniach i pogadankach profilaktycznych. Dzięki ich zaangażowaniu szkoła sprostała zadaniom postawionym przez komisję konkursową i uzyskała 100% punktów.