Już po raz drugi rok z rzędu Zakład Aktywności Zawodowej w Łukowie przy Stowarzyszeniu „Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji” otrzymał Certyfikat „Zakup prospołeczny” potwierdzający prawo do posługiwania się tym promocyjnym znakiem jakości.
Znak „Zakup prospołeczny” wyróżnia produkty i usługi podmiotów ekonomii społecznej, czyli m.in. zakłady aktywności zawodowej, spółdzielnie socjalne, firmy społeczne, które dzięki swojej działalności gospodarczej skutecznie rozwiązują problemy osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, dając im pracę i poczucie sensu życia.
25 czerwca Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przyznał tegoroczne wyróżnienia. Zakład Aktywności Zawodowej w Łukowie został  wyróżniony za usługę utrzymania czystości i pielęgnację zieleni.  Podczas uroczystej gali certyfikat dla ZAZ w Łukowie odebrał Artur Czubaszek – Dyrektor Zakładu.