VII Sandomierski Indywidualny Rajd Rowerowy Pamięci Moich Braci i Sióstr pomordowanych pod sercem matki (ludobójstwo w białych rękawiczkach)

23.05.2018 r.

80 km: Łuków – Wiśniew – Siedlce – Skórzec  – Domanice – Śmiary – Gostchorz – Biardy – Gołaszyn – Łuków

Imiennie rajd i spotkania patriotyczno – historyczno – literackie dedykowane Pamięci 153 rocznicy śmierci z rąk ludobójców moskiewskich ks. gen. Stanisława Brzóski i adiutanta Franciszka Wilczyńskiego oraz upamiętnienia 70. rocznicy męczeńskiej śmierci z rąk ludobójców rodzimych rtm. Witolda Pileckiego.

Początek: Izba Patriotyczno – Historyczno – literacka por. pilot Janiny z Dowbór – Muśnickich Lewandowskiej i Żołnierzy Wyklętych.

Zakończenie: Muzeum Oręża i Techniki Użytkowej im. ks. St. Brzóski

Po pierwsze: W szkołach w Domanicach i Śmiarach wygłosiłem wykłady patriotyczno – historyczno – literackie i przekazałem poezję i materiały patriotyczne.

Po drugie: Przy Krzyżu Powstańczym – modlitwa i salutowanie

Po trzecie: Przy pomnikach w Łukowie, Siedlcach i Skórcu – modlitwa

Po czwarte: wywiad dla KR Podlasie

Po piąte: Błogosławieństwo od Ojca Mierzwińskiego w Skórcu

 

W hołdzie Julianowi Jastrzębskiemu z Plut patriocie sędziwemu