Gmina Łuków rozpoczęła podpisywanie umów z mieszkańcami, którzy chcą skorzystać z unijnych dotacji na zakup i montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
Właściciele posesji, którzy zadeklarowali udział w projekcie, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, powinni się zgłosić do urzędu jak najszybciej, a potem opłacić tak zwany wkład własny.
Formularze umów są dostępne na stronie internetowej gminy. Można je wydrukować i wypełnić samodzielnie albo zrobić to na miejscu, korzystając z pomocy urzędników. Do podpisania dokumentów jest potrzebny dowód osobisty i numer własnego rachunku bankowego, a w przypadku współwłasności muszą się stawić wszyscy współwłaściciele, czyli na przykład współmałżonek.
W przypadku kolektorów słonecznych składających się z 2 paneli na konto wskazane w umowie trzeba wpłacić 2 tysiące 365 złotych i 50 groszy. Jeśli ktoś planuje montaż zestawu 3-panelowego powinien wpłacić 2 tysiące 656 złotych i 70 groszy, a w przypadku zestawu 4-panelowego kwota ta wynosi 3 tysiące 62 złote i 70 groszy.
Brak wpłaty wkładu własnego w ustalonym terminie spowoduje wykreślenie z listy uczestników projektu.
W gminie Łuków unijne dotacje będą wykorzystane na zakup i instalację 982 zestawów kolektorów słonecznych podgrzewających wodę użytkową i 6 paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej.
Ich koszt to prawie 10 milionów 400 tysięcy złotych, z do 85 procent kosztów netto gmina pozyskała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
Montaż popularnych solarów rozpocznie się w sierpniu i potrwa do maja przyszłego roku.
Gmina Łuków czeka jeszcze na ostateczne decyzje w sprawie kolejnego wniosku o przyznanie dotacji na 308 paneli fotowoltaicznych i 53 zestawy kolektorów słonecznych. Wstępna zgoda o przyznaniu dofinansowania już jest, ale jej potwierdzeniem będzie dopiero podpisanie umowy w tej sprawie, a termin jeszcze nie jest ustalony. Wartość kosztorysowa tego projektu sięga ponad 5 milionów 890 tysięcy złotych, w tym prawie 4 miliony 585 tysięcy to dofinansowanie z RPO.