11 czerwca w sali obrad Rady Miasta Lublin w Ratuszu na Placu Króla Władysława Łokietka odbyła się Symulacja Obrad Rady Miasta. Projekt zrealizowała Fundacja Sempre a Frente dzięki wsparciu Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus+. Wzięli w niej udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Łukowie pod opieką Katarzyny Rutkowskiej.
Uczniowie wcielili się w rolę delegatów poszczególnych wydziałów UM, po czym debatowali w sześciu komisjach. Każda z nich przygotowała projekt rezolucji, który został przegłosowany na forum zgromadzenia. Dyskusje miały za zadanie wspomóc rozwój świadomości politycznej, tolerancję, umiejętność argumentacji, współpracę w grupie oraz krytyczne myślenie na ważne tematy, w których młodzi ludzie powinni mieć głos.