17  czerwca odbył się w Łukowie Miejski Turniej Niepełnosprawnych w Darta zorganizowany przez Klub Sportowy Głuchych Hetman.
Wyniki najlepszych  zawodników:
Kobiety:
1.Krzyszkowiak Bożena Hetman Łuków
2.Nowak Janina  Hetman Łuków
3.Oknińska Renata  Hetman Łuków
4.Czerniewicz Janina PZG Łuków
5.Michalczuk Maria Hetman Łuków
6.Karwowska Anna niezrzeszona Łuków
Mężczyźni:
1.Stosio Marian PZG Łuków
2.Lada Marek  Przylądek Łuków
3.Rataj Ireneusz  Hetman Łuków
4.Grabek Antoni Hetman Łuków
5.Małecki Andrzej  Hetman Łuków
6.Izdebski Artur  Hetman Łuków
Najlepsi zawodnicy otrzymali statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe. Impreza była dofinansowana przez  PCPR w Łukowie i Miasto Łuków.