Przemysław Suchodolski, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, który jest również radnym miejskim, poinformował na ostatniej sesji o planach budowy dwóch zatoczek, które mają usprawnić ruch na ulicy Cieszkowizna i poprawić bezpieczeństwo uczniów. Jedna zatoczka powstanie przy Szkole Podstawowej nr 2, druga przy I LO im. T. Kościuszki.
Jak mówił radny Suchodolski zatoczki powstaną podczas wakacji. Obecnie trwa ustalanie szczegółów i załatwianie formalności związanych z własnością terenu.
Podobne zatoczki usprawniły już ruch m.in.  na ul. Partyzantów przy SP1.