Arkadiusz Kasznia złożył oficjalne pismo do przewodniczącego Rady Miasta Krzysztofa Jodełki
z wnioskiem, aby bulwar nad Krzną, który ma powstać jeszcze w tym roku, został nazwany „Bulwarem Niepodległości”. Tymczasem z nieoficjalnych informacji wynika, że pojawiła się już propozycja, aby to miejsce nosiło imię żołnierza wyklętego Antoniego Dołęgi, ps. „Znicz”.
Arkadiusz Kasznia w swoim wniosku podnosi argument, że nazwa nawiązywałaby do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości. Nie ma natomiast oficjalnego wniosku, aby nazwać bulwar imieniem Antoniego Dołęgi. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmą radni.
Bulwar nad Krzną według zapowiedzi władz miasta, ma być gotowy w połowie września. Jego budową ma zająć się Zarząd Dróg Miejskich. Koszt tej inwestycji to około 1,2 mln.