Przedsiębiorstwo Usług i inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie informuje, iż 28 maja dokonano odbioru końcowego zamówienia pt. „Wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Południowej w Łukowie”.
Ułożono, metodą przewiertu sterowanego, 408,50 m rur z polietylenu. Wodociąg wyposażono w: zasuwy sekcyjne DN 100 w ilości 3 szt., hydranty p.poż.  nadziemne Ø 80 w ilości – 2 szt., hydrant  p.poż. podziemny – 1 oraz zabudowano 3 kpl. nawiertek  NWZ/PE Ø 100/2” na przyłączach wodociągowych
Wykonawcą robót była firma HYDRO-GAZ z Lublina. Koszt inwestycji to kwota 149.869,17 zł.