W środę, 6 czerwca na terenie Łukowa odbyła się gra miejska przygotowana przez klasę II a z I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie pod opieką wychowawcy – Michała Mojskiego oraz edukatorek „Forum Dialogu. Szkoła Dialogu” – Pauliny Kowalczyk i Olgi Szymańskiej.
Gra  miała na celu przybliżenie młodzieży dziejów miasta, zwłaszcza jego żydowskich mieszkańców i ich kultury. Była także konkursem dla młodszych kolegów. Podczas wędrówki poszukiwali miejsc szczególnie związanych z Żydami w Łukowie – synagogi, mykwy, kirkutu, domu modlitw. Pomocą okazała się historyczna mapa miasta. Na każdym punkcie czekały ciekawe zadania – szyfry, łamigłówki, taniec… W rywalizacji zwyciężyli uczniowie I LO: Karolina Kaznowska, Gabriela Ligor, Julia Młynarczyk, Julia Piskorz, Artur Rychta, za co otrzymali cenne nagrody.
Młodzież sama zdecydowała się poznawać skomplikowane losy społeczności, która w Łukowie przed wojną liczyła prawie połowę obywateli – ponad sześć tysięcy osób. Efekt to przystąpienie do projektu „Szkoła Dialogu”, warsztaty i gra miejska, która została podsumowana słowami Jana Pawła II z 1986 r., skierowanymi do zgromadzonych w synagodze rzymskiej: „Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”.