Przedsiębiorstwo Usług i inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie informuje, iż 21 maja zakończyły się roboty budowlane dla zadania pn. „Projekt i budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Łukowie”.
W celu przyłączenia się do ww. mediów PUiIK prosi o składanie wniosków  w Biurze Obsługi Klienta w siedzibie przedsiębiorstwa przy ul. Partyzantów 6b.
Formularze wniosków wraz opisem procesu przyłączenia do sieci wod-kan do pobrania na stronie internetowej www.puik.lukow.pl/ lub w Biurze Obsługi Klienta.