Burmistrz Łukowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie przy ul. Wypoczynkowej oznaczonej jako działka Nr 8864/3 o pow. 9594 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 520 000 zł. Przetarg zajazdu nad zalewem Zimna Woda odbędzie się 21 sierpnia o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta.
Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 300 000 zł z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania lub nazwy i siedziby firmy oraz numeru działki, najpóźniej do 14 sierpnia.
Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie dostępnym w Urzędzie Miasta  lub na stronie internetowej http://umlukow.bip.lubelskie.pl.