W Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowymim. Janusza Korczaka w Łukowie 6 czerwca odbyła się Wojewódzka Konferencja Metodyczna dla nauczycieli bibliotekarzy pod hasłem „Bezpieczny Internet w bibliotece szkolnej”.
Konferencja była odpowiedzią na wytyczony do realizacji w bieżącym roku szkolnym priorytet Ministra Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty: Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych. Celem konferencji było również promowanie bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu w pracy bibliotek szkolnych, rozwijanie współpracy bibliotekarzy województwa lubelskiego.
Współorganizatorem konferencji było Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. W organizację konferencji włączyły się również: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej Filia w Łukowie oraz Biblioteka IV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Łukowie.
W konferencji wzięli udział nauczyciele bibliotekarze ze szkół z Łukowa i powiatu łukowskiego oraz medycznych szkół policealnych województwa lubelskiego. Jan Kozioł – Kierownik Oddziału Edukacji w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przekazał list Marszałka Województwa Lubelskiego, w którym Sławomir Sosnowski podziękował organizatorom konferencji za podjęcie tak ważnej tematyki oraz wyraził nadzieję, że spotkanie przyczyni się do wzmocnienia roli bibliotek szkolnych w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego.
W pierwszej części spotkania pracownicy bibliotek wysłuchali wystąpień prelegentów. Zagadnienie prawa autorskiego w pracy nauczyciela bibliotekarza omówiła Joanna Tarasiewicz z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Lublinie. Maciej Sztorc, z tejże placówki, przedstawił wykład dotyczący internetowych źródeł informacji dla potrzeb biblioteki szkolnej. Ofertę oprogramowania „w chmurze” zaprezentował Aleksander Radwański. Prelekcję „Wizerunek biblioteki szkolnej w cyberprzestrzeni” poprowadziła Anna Mieszkowska z Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie.
Drugą część konferencji stanowiły zajęcia warsztatowe przeprowadzone w formie stolików eksperckich, które były okazją do wymiany doświadczeń w zakresie wykorzystywania Internetu w pracy bibliotek szkolnych.