Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie wydał opinię na temat pomnika, który znajdował się w łukowskim parku. To na jej podstawie wojewoda lubelski wezwał burmistrza Łukowa do usunięcia z przestrzeni publicznej obelisku, który miał być „symbolem komunizmu”. Pomnik usunięto z parku wczesnym rankiem 1 czerwca. Rozebrali go pracownicy Zarządu Dróg Miejskich.
W opinii IPN, której pełną treść znajdziecie Państwo na naszej stronie telewizja.lukow.pl, czytamy m.in., że „I choć pomnik wspomina o polskich żołnierzach, to de facto upamiętnia Armię Czerwoną, która zajęła Łuków 23 lipca 1944 roku. (…) Podczas uroczystości odsłonięcia pomnika (16 grudnia 1960 roku.) sekretarz propagandy Komitetu Wojewódzkiego PZPR Edward Machocki podkreślił, że dzięki współpracy polsko – radzieckiej odzyskaliśmy niepodległość.” To według oceny Instytutu jest „przykładem działań propagandowych niesuwerennej i opartej na przemocy Polski Ludowej, która przez cały czas swojego istnienia zależna była od Moskwy”.
Instytut Pamięci Narodowej wydając opinię w sprawie pomnika z łukowskiego parku uznał, że jest on niezgodny z tzw. ustawą dekomunizacyjną i uznał, że upamiętnia on organizację symbolizującą komunizm. Na tej właśnie podstawie zapadła decyzja o rozbiórce. Pomnik „zniknął” po 58 latach.