W czwartek, 17 maja Szkołę Podstawową nr 5 im. gen. Wł. Sikorskiego w Łukowie odwiedziła 50-osobowa grupa studentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN z Krakowa wraz z wykładowcami. Celem wizyty była obserwacja funkcjonowania dzieci cudzoziemskich w warunkach polskiej szkoły oraz dostosowanego do pracy z tymi dziećmi warsztatu pracy nauczycieli łukowskiej placówki. Największe zainteresowanie studentów wzbudził oddział przygotowawczy na I poziomie edukacyjnym. W Polsce takie oddziały funkcjonują tylko w pięciu szkołach. Studenci byli zainteresowani też oddziałami ogólnodostępnymi, w których uczą się dzieci cudzoziemskie.
Studenci II roku logopedii z nauczaniem języka polskiego jako obcego oraz I roku filologii polskiej – bacznie przyglądali się codziennej pracy nauczycieli z uczniami cudzoziemskimi na różnych lekcjach. Z wielką uwagą obserwowali funkcjonowanie dzieci z doświadczeniem migracji w szkole –  na przerwach i podczas zajęć lekcyjnych, analizowali dokumentację pomocy psychologiczno – pedagogicznej, przygotowane przez nauczycieli dostosowania wymagań, dostosowane i autorskie karty pracy, sprawdziany, kartkówki oraz podglądali warsztat pracy nauczycieli. O godzinie 13:30 uniwersyteccy wykładowcy, panie profesor Małgorzata Pampuła – Behrens i Marta Szymańska, przeprowadziły szkolenie pt. „Wspieranie językowe i kulturowe uczniów z doświadczeniem migracji”, na którym zaprezentowały jedną z metod pracy z uczniami cudzoziemskimi „JES-POL”. W szkoleniu wzięli udział nauczyciele SP 5 oraz zaproszeni przez dyrekcję szkoły nauczyciele z terenu miasta i gminy.
Wizyta zakończyła się wspólną wymianą nie tylko doświadczeń, ale też adresów korespondencji oraz zapewnieniami o dalszej efektywnej współpracy, bowiem szkoła podpisała umowę o współpracy z w/w ośrodkiem uniwersyteckim.